3, 6, 6T, 9
Spårvägslinjerna 3, 6, 6T och 9, undantagsrutt. Kajsaniemigatan trafikeras inte. Körs via Senatstorget. Linje 3 mellan Järnv.st.-Hagnäs, linje 6,6T mellan Studenthuset-Hagnäs, linje 9 mellan Simonsgatan-Hagnäs.
Orsak: gatuschakt. Tid: 23-05.