Den gamla reseplaneraren för cykling och gång samt mobilreseplaneraren (m.reittiopas.fi) avskaffas år 2019. Ny Reseplaneraren
Från
Söker positionen....

Inexakt positionsbestämning
Tid
|
Klockan
:
Avgångstid   Ankomsttid
Datum
.  
Omstigningsmarginal
minuter
Gånghastighet
Ruttyp
Biljettzoner
Ingen biljettzonbegränsning
Helsingfors interna biljett
Esbos interna biljett
Vandas interna biljett
Närregion 3 (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt, Kervo, Sibbo)
Region (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda)
Kervos interna biljett
Kyrkslätts interna biljett
De trafikmedel som ska användas
Buss
Spårvagn
Metro
Tåg
U-linjer
Verksamhetsområden
Gång
Visa
3  5  förslag

Ange tillgängligheten